Trains Passing Through TKA/teharka

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00301 Allahabad - Jhansi Magh Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 20:21 20:22
00305 Allahabad Chheoki - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 01:53 01:53
00306 Naini - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 03:22 03:22
00511 Chitrakutdham Karwi - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 22:23 22:25
00512 Jhansi - Chitrakutdham Karwi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 11:06 11:08
00515 Jhansi - Chitrakutdham Karwi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 19:46 19:46
00516 Chitrakutdham Karwi - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 05:58 05:58
01802 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 00:35 00:37
01805 Jhansi - Kanpur - Allahabad - Manikpur - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 21:25 21:25
01806 Jhansi - Kanpur - Allahabad - Manikpur - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 06:49 06:49
02447 Manikpur - Hazrat Nizamuddin Weekly SF Special SuperFast Rake 22:03 22:03
02448 Hazrat Nizamuddin - Manikpur Weekly SF Special SuperFast Rake 03:05 03:05
02448-Slip Hazrat Nizamuddin - Khajuraho SF Special SuperFast Rake 03:05 03:05
04103 Jhansi Chitrakoot Passenger (UnReserved) Passenger Rake 11:08 11:10
04104 Chitrakoot Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 23:01 23:03
04119 Prayagraj - Dr. Ambedkar Nagar Special SuperFast Rake 17:30 17:30
04120 Dr. Ambedkar Nagar - Prayagraj Special SuperFast Rake 21:58 21:58
04135 Prayagraj - Mathura Virangana SF Special SuperFast Rake 01:32 01:32
04136 Mathura - Prayagraj Virangana SF Special SuperFast Rake 01:27 01:27
05181 Jhansi - Chitrakutdham Karwi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 11:05 11:07
05182 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 00:35 00:37
05183 Jhansi - Chitrakoot Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 15:40 15:40
05184 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 04:15 04:15
05185 Jhansi - Chitrakoot Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 19:47 19:47
05186 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 06:16 06:16
05187 Jhansi - Chitrakoot Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 22:22 22:22
05188 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 08:37 08:37
08003Y Kharagpur - Puri Passenger Special (UnReserved) Passenger Rake 08:37 08:37
08106 Jhansi - Kanpur - Allahabad - Manikpur - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 06:49 06:49
11107 Bundelkhand Express Mail/Express Rake 23:14 23:14
11108 Bundelkhand Express Mail/Express Rake 04:43 04:43
12175 Howrah - Gwalior Chambal Express SuperFast Rake 13:40 13:40
12176 Gwalior - Howrah Chambal Express SuperFast Rake 09:52 09:52
12177 Howrah - Mathura Chambal Express SuperFast Rake 13:40 13:40
12178 Mathura - Howrah Chambal Express SuperFast Rake 09:52 09:52
12189 Mahakoshal Express (PT) SuperFast Rake 02:34 02:34
12190 Mahakoshal Express SuperFast Rake 23:54 23:54
12447 Uttar Pradesh Sampark Kranti Express (PT) Sampark Kranti Rake 21:48 21:48
12448 Uttar Pradesh Sampark Kranti Express Sampark Kranti Rake 02:56 02:56
12448-Slip Uttar Pradesh Sampark Kranti Express Slip Sampark Kranti Rake 03:03 03:03
12965 Khajuraho - Udaipur City Express (PT) Mail/Express Rake 12:38 12:38
12966 Udaipur City - Khajuraho Express Mail/Express Rake 16:14 16:14
1522 Allahabad Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 15:33 15:34
19665 Khajuraho - Udaipur City Express (PT) Mail/Express Rake 12:38 12:38
19666 Udaipur City - Khajuraho Express Mail/Express Rake 16:14 16:14
20975 Howrah - Agra Cantt. Chambal Express SuperFast Rake 13:40 13:40
20976 Agra Cantt. - Howrah Chambal Express SuperFast Rake 09:52 09:52
22129 Tulsi Express (PT) SuperFast Rake 01:14 01:14
22130 Tulsi Express (PT) SuperFast Rake 00:51 00:51
22447 Uttar Pradesh Sampark Kranti Express Slip (PT) Sampark Kranti Rake 21:58 21:58
22448 Uttar Pradesh Sampark Kranti Express Slip Sampark Kranti Rake 03:03 03:03
239 Jhansi Agra Passenger (UnReserved) Passenger Rake 19:33 19:33
51805 Jhansi - Manikpur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 18:18 18:19
51806 Manikpur - Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 07:39 07:40
51807 Jhansi - Banda Passenger (UnReserved) Passenger Rake 13:24 13:25
51808 Banda - Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 20:28 20:29
51819 Jhansi - Prayagraj Passenger (UnReserved) Passenger Rake 08:07 08:08
51820 Prayagraj - Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 16:01 16:02
51821 Jhansi - Khajuraho Passenger (via Mahoba) (UnReserved) Passenger Rake 08:07 08:08
51822 Khajuraho - Jhansi Passenger (via Mahoba) (UnReserved) Passenger Rake 16:01 16:02
54159 Jhansi - Prayagraj Passenger (UnReserved) Passenger Rake 08:07 08:08
54160 Prayagraj - Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 16:01 16:02