Trains Passing Through NEW/nivari

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00301 Allahabad - Jhansi Magh Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 20:49 20:50
00305 Allahabad Chheoki - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 02:12 02:12
00306 Naini - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 03:41 03:41
00511 Chitrakutdham Karwi - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 22:43 22:45
00512 Jhansi - Chitrakutdham Karwi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 10:48 10:50
00515 Jhansi - Chitrakutdham Karwi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 19:33 19:33
00516 Chitrakutdham Karwi - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 06:15 06:15
01802 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 00:58 01:00
01805 Jhansi - Kanpur - Allahabad - Manikpur - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 21:40 21:43
01806 Jhansi - Kanpur - Allahabad - Manikpur - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 06:38 06:40
02447 Manikpur - Hazrat Nizamuddin Weekly SF Special SuperFast Rake 22:22 22:22
02448 Hazrat Nizamuddin - Manikpur Weekly SF Special SuperFast Rake 02:52 02:52
02448-Slip Hazrat Nizamuddin - Khajuraho SF Special SuperFast Rake 02:52 02:52
04103 Jhansi Chitrakoot Passenger (UnReserved) Passenger Rake 10:50 10:52
04104 Chitrakoot Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 23:37 23:39
04119 Prayagraj - Dr. Ambedkar Nagar Special SuperFast Rake 17:50 17:50
04120 Dr. Ambedkar Nagar - Prayagraj Special SuperFast Rake 21:47 21:47
04135 Prayagraj - Mathura Virangana SF Special SuperFast Rake 01:43 01:43
04136 Mathura - Prayagraj Virangana SF Special SuperFast Rake 01:15 01:15
05181 Jhansi - Chitrakutdham Karwi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 10:48 10:50
05182 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 00:58 01:00
05183 Jhansi - Chitrakoot Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 15:22 15:22
05184 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 04:38 04:38
05185 Jhansi - Chitrakoot Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 19:35 19:35
05186 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 06:33 06:33
05187 Jhansi - Chitrakoot Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 22:04 22:04
05188 Chitrakoot - Jhansi Mela Special (UnReserved) Passenger Rake 09:00 09:00
08003Y Kharagpur - Puri Passenger Special (UnReserved) Passenger Rake 08:36 08:37
08106 Jhansi - Kanpur - Allahabad - Manikpur - Jhansi Kumbh Mela Special (UnReserved) Mail/Express Rake 06:38 06:40
11107 Bundelkhand Express Mail/Express Rake 23:02 23:03
11108 Bundelkhand Express Mail/Express Rake 04:54 04:55
12175 Howrah - Gwalior Chambal Express SuperFast Rake 13:50 13:52
12176 Gwalior - Howrah Chambal Express SuperFast Rake 09:40 09:42
12177 Howrah - Mathura Chambal Express SuperFast Rake 13:50 13:52
12178 Mathura - Howrah Chambal Express SuperFast Rake 09:40 09:42
12189 Mahakoshal Express (PT) SuperFast Rake 02:48 02:50
12190 Mahakoshal Express SuperFast Rake 23:40 23:42
12447 Uttar Pradesh Sampark Kranti Express (PT) Sampark Kranti Rake 22:07 22:07
12448 Uttar Pradesh Sampark Kranti Express Sampark Kranti Rake 02:45 02:45
12448-Slip Uttar Pradesh Sampark Kranti Express Slip Sampark Kranti Rake 02:49 02:49
12965 Khajuraho - Udaipur City Express (PT) Mail/Express Rake 12:55 12:56
12966 Udaipur City - Khajuraho Express Mail/Express Rake 16:00 16:01
1522 Allahabad Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 15:50 15:51
19665 Khajuraho - Udaipur City Express (PT) Mail/Express Rake 12:55 12:56
19666 Udaipur City - Khajuraho Express Mail/Express Rake 16:00 16:01
20975 Howrah - Agra Cantt. Chambal Express SuperFast Rake 13:50 13:52
20976 Agra Cantt. - Howrah Chambal Express SuperFast Rake 09:40 09:42
22129 Tulsi Express (PT) SuperFast Rake 01:00 01:02
22130 Tulsi Express (PT) SuperFast Rake 01:02 01:04
22447 Uttar Pradesh Sampark Kranti Express Slip (PT) Sampark Kranti Rake 22:18 22:18
22448 Uttar Pradesh Sampark Kranti Express Slip Sampark Kranti Rake 02:49 02:49
239 Jhansi Agra Passenger (UnReserved) Passenger Rake 19:33 19:33
51805 Jhansi - Manikpur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 18:02 18:03
51806 Manikpur - Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 07:59 08:00
51807 Jhansi - Banda Passenger (UnReserved) Passenger Rake 13:07 13:08
51808 Banda - Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 20:57 20:58
51819 Jhansi - Prayagraj Passenger (UnReserved) Passenger Rake 07:50 07:51
51820 Prayagraj - Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 16:36 16:37
51821 Jhansi - Khajuraho Passenger (via Mahoba) (UnReserved) Passenger Rake 07:50 07:51
51822 Khajuraho - Jhansi Passenger (via Mahoba) (UnReserved) Passenger Rake 16:36 16:37
54159 Jhansi - Prayagraj Passenger (UnReserved) Passenger Rake 07:50 07:51
54160 Prayagraj - Jhansi Passenger (UnReserved) Passenger Rake 16:36 16:37