Trains Passing Through TWV/thuwavi

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00315 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:38 10:38
00316 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:12 15:12
02927 Dadar Western - Kevadiya SF Special (PT) COV-Reserved Rake 06:14 06:14
02928 Kevadiya - Dadar Western SF Special (PT) COV-Reserved Rake 22:21 22:21
09103 Kevadiya - Varanasi Mahamana SF Special (PT) COV-Reserved Rake 19:54 19:54
09104 Varanasi - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 08:02 08:02
09105 Kevadiya - Rewa Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 19:51 19:51
09106 Rewa - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 16:27 16:27
09106 IS Rewa - Kevadiya Mahamana SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 06:44 06:44
09107 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 07:25 07:25
09108 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 11:06 11:06
09109 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 12:30 12:30
09110 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 14:48 14:48
09113 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 15:50 15:50
09114 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 22:48 22:48
09117X Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 11:30 11:30
09118X Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 12:08 12:08
09119 MGR Chennai Central - Kevadiya SF Special COV-Reserved Rake 01:49 01:49
09119 IS MGR Chennai Central - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 16:24 16:24
09120 Kevadiya - MGR Chennai Central SF Special (PT) COV-Reserved Rake 10:11 10:11
09127IS Dadar Western - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 17:34 17:34
09145 Kevadiya - Hazrat Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 16:15 16:15
09146 Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 02:05 02:05
09146 IS Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 23:59 23:59
09247 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 09:44 09:44
09248 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 11:58 11:58
09249 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 17:21 17:21
09249X Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 13:25 13:25
09250 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 21:09 21:09
09250 RS Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Return Special COV-Reserved Rake 21:13 21:13
122WR Bodeli Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 11:59 12:00
12927 Dadar Western - Ekta Nagar (Kevadiya) SF Express (PT) SuperFast Rake 06:15 06:15
12928 Ekta Nagar (Kevadiya) - Dadar Western SF Express (PT) SuperFast Rake 22:24 22:24
20903 Kevadiya - Varanasi Mahamana Express SuperFast Rake 19:54 19:54
20904 Varanasi - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 08:02 08:02
20905 Kevadiya - Rewa Mahamana Express SuperFast Rake 19:51 19:51
20906 Rewa - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 16:27 16:27
20919 MGR Chennai Central - Ekta Nagar (Kevadiya) Weekly SF Express SuperFast Rake 01:49 01:49
20946 Hazrat Nizamuddin - Ekta Nagar (Kevadiya) Gujarat Sampark Kranti Express Sampark Kranti Rake 02:05 02:05
59117 Pratapnagar - Chhota Udepur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 07:46 07:47
59118 Chhota Udepur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 08:09 08:10
59119 Pratapnagar - Chhota Udepur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 18:36 18:37
59120 Alirajpur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 18:59 19:00
59121 Pratapnagar - Alirajpur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 10:36 10:37
59122 Chhota Udepur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 12:43 12:44
69202 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:38 10:38
69204 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:12 15:12
79455 Vadodara - Chhota Udepur DEMU DEMU Rake 12:21 12:22
79456 Chhota Udepur - Vadodara DEMU DEMU Rake 17:29 17:30