Trains Passing Through KDHL/kundhela

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00315 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:47 10:47
00316 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:18 15:18
02927 Dadar Western - Kevadiya SF Special (PT) COV-Reserved Rake 06:04 06:04
02928 Kevadiya - Dadar Western SF Special (PT) COV-Reserved Rake 22:30 22:30
09103 Kevadiya - Varanasi Mahamana SF Special (PT) COV-Reserved Rake 20:02 20:02
09104 Varanasi - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 07:52 07:52
09105 Kevadiya - Rewa Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 20:00 20:00
09106 Rewa - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 16:17 16:17
09106 IS Rewa - Kevadiya Mahamana SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 06:33 06:33
09107 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 07:19 07:19
09108 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 11:20 11:20
09109 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 12:24 12:24
09110 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 15:02 15:02
09113 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 15:44 15:44
09114 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 23:02 23:02
09117X Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 11:22 11:22
09118X Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 12:18 12:18
09119 MGR Chennai Central - Kevadiya SF Special COV-Reserved Rake 01:38 01:38
09119 IS MGR Chennai Central - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 16:03 16:03
09120 Kevadiya - MGR Chennai Central SF Special (PT) COV-Reserved Rake 10:20 10:20
09127IS Dadar Western - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 17:26 17:26
09145 Kevadiya - Hazrat Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 16:26 16:26
09146 Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 01:51 01:51
09146 IS Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 23:51 23:51
09247 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 09:34 09:34
09248 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 12:03 12:03
09249 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 17:11 17:11
09249X Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 13:17 13:17
09250 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 21:14 21:14
09250 RS Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Return Special COV-Reserved Rake 21:22 21:22
122WR Bodeli Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 12:14 12:15
12927 Dadar Western - Ekta Nagar (Kevadiya) SF Express (PT) SuperFast Rake 06:05 06:05
12928 Ekta Nagar (Kevadiya) - Dadar Western SF Express (PT) SuperFast Rake 22:32 22:32
20903 Kevadiya - Varanasi Mahamana Express SuperFast Rake 20:02 20:02
20904 Varanasi - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 07:52 07:52
20905 Kevadiya - Rewa Mahamana Express SuperFast Rake 20:00 20:00
20906 Rewa - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 16:17 16:17
20919 MGR Chennai Central - Ekta Nagar (Kevadiya) Weekly SF Express SuperFast Rake 01:38 01:38
20946 Hazrat Nizamuddin - Ekta Nagar (Kevadiya) Gujarat Sampark Kranti Express Sampark Kranti Rake 01:51 01:51
59117 Pratapnagar - Chhota Udepur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 07:34 07:35
59118 Chhota Udepur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 08:21 08:22
59119 Pratapnagar - Chhota Udepur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 18:24 18:25
59120 Alirajpur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 19:11 19:12
59121 Pratapnagar - Alirajpur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 10:24 10:25
59122 Chhota Udepur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 12:55 12:56
69202 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:47 10:47
69204 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:18 15:18
79455 Vadodara - Chhota Udepur DEMU DEMU Rake 12:09 12:10
79456 Chhota Udepur - Vadodara DEMU DEMU Rake 17:41 17:42