Trains Passing Through KDCY/kevadiya

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00315 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake origin 09:40
00316 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake origin 14:00
02927 Dadar Western - Kevadiya SF Special (PT) COV-Reserved Rake 07:25 destination
02928 Kevadiya - Dadar Western SF Special (PT) COV-Reserved Rake origin 21:25
09103 Kevadiya - Varanasi Mahamana SF Special (PT) COV-Reserved Rake origin 18:55
09104 Varanasi - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 09:15 destination
09105 Kevadiya - Rewa Mahamana SF Special COV-Reserved Rake origin 18:55
09106 Rewa - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 17:40 destination
09106 IS Rewa - Kevadiya Mahamana SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 07:47 destination
09107 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 08:35 destination
09108 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake origin 09:50
09109 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 13:40 destination
09110 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake origin 13:55
09113 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 17:00 destination
09114 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake origin 21:55
09117X Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 12:57 destination
09118X Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake origin 11:12
09119 MGR Chennai Central - Kevadiya SF Special COV-Reserved Rake 03:00 destination
09119 IS MGR Chennai Central - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 18:10 destination
09120 Kevadiya - MGR Chennai Central SF Special (PT) COV-Reserved Rake origin 09:15
09127IS Dadar Western - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 18:42 destination
09145 Kevadiya - Hazrat Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake origin 15:20
09146 Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 03:20 destination
09146 IS Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 01:07 destination
09247 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 10:40 destination
09248 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake origin 11:15
09249 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 18:20 destination
09249X Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 14:42 destination
09250 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake origin 20:20
09250 RS Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Return Special COV-Reserved Rake origin 20:20
20903 Kevadiya - Varanasi Mahamana Express SuperFast Rake origin 18:55
20904 Varanasi - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 09:15 destination
20905 Kevadiya - Rewa Mahamana Express SuperFast Rake origin 18:55
20906 Rewa - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 17:40 destination
69202 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake origin 09:40
69204 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake origin 14:00