Trains Passing Through KEP/kelanpur

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00315 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:52 10:52
00316 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:20 15:20
02927 Dadar Western - Kevadiya SF Special (PT) COV-Reserved Rake 05:59 05:59
02928 Kevadiya - Dadar Western SF Special (PT) COV-Reserved Rake 22:34 22:34
09103 Kevadiya - Varanasi Mahamana SF Special (PT) COV-Reserved Rake 20:06 20:06
09104 Varanasi - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 07:48 07:48
09105 Kevadiya - Rewa Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 20:04 20:04
09106 Rewa - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 16:13 16:13
09106 IS Rewa - Kevadiya Mahamana SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 06:28 06:28
09107 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 07:16 07:16
09108 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 11:27 11:27
09109 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 12:21 12:21
09110 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 15:08 15:08
09113 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 15:41 15:41
09114 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 23:08 23:08
09117X Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 11:19 11:19
09118X Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 12:23 12:23
09119 MGR Chennai Central - Kevadiya SF Special COV-Reserved Rake 01:33 01:33
09119 IS MGR Chennai Central - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 15:53 15:53
09120 Kevadiya - MGR Chennai Central SF Special (PT) COV-Reserved Rake 10:24 10:24
09127IS Dadar Western - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 17:22 17:22
09145 Kevadiya - Hazrat Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 16:31 16:31
09146 Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 01:45 01:45
09146 IS Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 23:47 23:47
09247 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 09:30 09:30
09248 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 12:06 12:06
09249 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 17:06 17:06
09249X Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 13:14 13:14
09250 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 21:17 21:17
09250 RS Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Return Special COV-Reserved Rake 21:26 21:26
122WR Bodeli Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 12:21 12:22
12927 Dadar Western - Ekta Nagar (Kevadiya) SF Express (PT) SuperFast Rake 06:00 06:00
12928 Ekta Nagar (Kevadiya) - Dadar Western SF Express (PT) SuperFast Rake 22:36 22:36
20903 Kevadiya - Varanasi Mahamana Express SuperFast Rake 20:06 20:06
20904 Varanasi - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 07:48 07:48
20905 Kevadiya - Rewa Mahamana Express SuperFast Rake 20:04 20:04
20906 Rewa - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 16:13 16:13
20919 MGR Chennai Central - Ekta Nagar (Kevadiya) Weekly SF Express SuperFast Rake 01:33 01:33
20946 Hazrat Nizamuddin - Ekta Nagar (Kevadiya) Gujarat Sampark Kranti Express Sampark Kranti Rake 01:45 01:45
59117 Pratapnagar - Chhota Udepur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 07:28 07:29
59118 Chhota Udepur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 08:28 08:29
59119 Pratapnagar - Chhota Udepur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 18:18 18:19
59120 Alirajpur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 19:18 19:19
59121 Pratapnagar - Alirajpur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 10:18 10:19
59122 Chhota Udepur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 13:02 13:03
69202 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:52 10:52
69204 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:20 15:20
79455 Vadodara - Chhota Udepur DEMU DEMU Rake 12:03 12:04
79456 Chhota Udepur - Vadodara DEMU DEMU Rake 17:48 17:49