Trains Passing Through BILP/bhilpur

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00315 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:43 10:43
00316 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:15 15:15
02927 Dadar Western - Kevadiya SF Special (PT) COV-Reserved Rake 06:09 06:09
02928 Kevadiya - Dadar Western SF Special (PT) COV-Reserved Rake 22:25 22:25
09103 Kevadiya - Varanasi Mahamana SF Special (PT) COV-Reserved Rake 19:58 19:58
09104 Varanasi - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 07:58 07:58
09105 Kevadiya - Rewa Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 19:55 19:55
09106 Rewa - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 16:23 16:23
09106 IS Rewa - Kevadiya Mahamana SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 06:39 06:39
09107 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 07:22 07:22
09108 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 11:12 11:12
09109 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 12:27 12:27
09110 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 14:54 14:54
09113 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 15:47 15:47
09114 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 22:54 22:54
09117X Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 11:27 11:27
09118X Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 12:13 12:13
09119 MGR Chennai Central - Kevadiya SF Special COV-Reserved Rake 01:44 01:44
09119 IS MGR Chennai Central - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 16:14 16:14
09120 Kevadiya - MGR Chennai Central SF Special (PT) COV-Reserved Rake 10:15 10:15
09127IS Dadar Western - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 17:30 17:30
09145 Kevadiya - Hazrat Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 16:20 16:20
09146 Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 01:59 01:59
09146 IS Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 23:55 23:55
09247 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 09:39 09:39
09248 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 12:00 12:00
09249 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 17:16 17:16
09249X Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 13:22 13:22
09250 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 21:11 21:11
09250 RS Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Return Special COV-Reserved Rake 21:17 21:17
122WR Bodeli Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 12:06 12:06
12927 Dadar Western - Ekta Nagar (Kevadiya) SF Express (PT) SuperFast Rake 06:10 06:10
12928 Ekta Nagar (Kevadiya) - Dadar Western SF Express (PT) SuperFast Rake 22:28 22:28
20903 Kevadiya - Varanasi Mahamana Express SuperFast Rake 19:58 19:58
20904 Varanasi - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 07:58 07:58
20905 Kevadiya - Rewa Mahamana Express SuperFast Rake 19:55 19:55
20906 Rewa - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 16:23 16:23
20919 MGR Chennai Central - Ekta Nagar (Kevadiya) Weekly SF Express SuperFast Rake 01:44 01:44
20946 Hazrat Nizamuddin - Ekta Nagar (Kevadiya) Gujarat Sampark Kranti Express Sampark Kranti Rake 01:59 01:59
59117 Pratapnagar - Chhota Udepur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 07:40 07:41
59118 Chhota Udepur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 08:15 08:16
59119 Pratapnagar - Chhota Udepur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 18:30 18:31
59120 Alirajpur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 19:05 19:06
59121 Pratapnagar - Alirajpur Passenger (UnReserved) Passenger Rake 10:30 10:31
59122 Chhota Udepur - Pratapnagar Passenger (UnReserved) Passenger Rake 12:49 12:50
69202 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:43 10:43
69204 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:15 15:15
79455 Vadodara - Chhota Udepur DEMU DEMU Rake 12:15 12:16
79456 Chhota Udepur - Vadodara DEMU DEMU Rake 17:35 17:36