Trains Passing Through VRJ/vadaj

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00315 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:00 10:00
00316 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:00 15:00
02927 Dadar Western - Kevadiya SF Special (PT) COV-Reserved Rake 06:47 06:47
02928 Kevadiya - Dadar Western SF Special (PT) COV-Reserved Rake 21:50 21:50
09103 Kevadiya - Varanasi Mahamana SF Special (PT) COV-Reserved Rake 19:35 19:35
09104 Varanasi - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 08:26 08:26
09105 Kevadiya - Rewa Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 19:00 19:00
09106 Rewa - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 16:51 16:51
09106 IS Rewa - Kevadiya Mahamana SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 07:06 07:06
09107 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 07:47 07:47
09108 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 10:37 10:37
09109 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 12:52 12:52
09110 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 14:25 14:25
09113 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 16:12 16:12
09114 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 22:25 22:25
09117X Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 12:06 12:06
09118X Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 11:46 11:46
09119 MGR Chennai Central - Kevadiya SF Special COV-Reserved Rake 02:22 02:22
09119 IS MGR Chennai Central - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 17:05 17:05
09120 Kevadiya - MGR Chennai Central SF Special (PT) COV-Reserved Rake 09:40 09:40
09127IS Dadar Western - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 18:05 18:05
09145 Kevadiya - Hazrat Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 15:46 15:46
09146 Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 02:42 02:42
09146 IS Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 00:29 00:29
09247 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 10:00 10:00
09248 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 11:30 11:30
09249 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 17:45 17:45
09249X Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 13:53 13:53
09250 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 20:50 20:50
09250 RS Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Return Special COV-Reserved Rake 20:50 20:50
12927 Dadar Western - Ekta Nagar (Kevadiya) SF Express (PT) SuperFast Rake 06:47 06:47
12928 Ekta Nagar (Kevadiya) - Dadar Western SF Express (PT) SuperFast Rake 22:05 22:05
20903 Kevadiya - Varanasi Mahamana Express SuperFast Rake 19:35 19:35
20904 Varanasi - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 08:26 08:26
20905 Kevadiya - Rewa Mahamana Express SuperFast Rake 19:00 19:00
20906 Rewa - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 16:51 16:51
20919 MGR Chennai Central - Ekta Nagar (Kevadiya) Weekly SF Express SuperFast Rake 02:22 02:22
20946 Hazrat Nizamuddin - Ekta Nagar (Kevadiya) Gujarat Sampark Kranti Express Sampark Kranti Rake 02:42 02:42
52025 Dabhoi - Chandod Mix Passenger (UnReserved) Passenger Rake 16:29 16:30
52026 Chandod - Dabhoi Mix Passenger (UnReserved) Passenger Rake 09:25 09:26
69202 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 10:00 10:00
69204 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 15:00 15:00