Trains Passing Through CDD/chandod���

Train No. Train Name Train Type Arrival Time Departure Time
00315 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 09:57 09:57
00316 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 14:19 14:19
02927 Dadar Western - Kevadiya SF Special (PT) COV-Reserved Rake 06:53 06:53
02928 Kevadiya - Dadar Western SF Special (PT) COV-Reserved Rake 21:46 21:46
09103 Kevadiya - Varanasi Mahamana SF Special (PT) COV-Reserved Rake 19:28 19:28
09104 Varanasi - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 08:34 08:34
09105 Kevadiya - Rewa Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 18:59 18:59
09106 Rewa - Kevadiya Mahamana SF Special COV-Reserved Rake 16:59 16:59
09107 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 07:55 07:55
09108 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 10:29 10:29
09109 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 13:00 13:00
09110 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 14:20 14:20
09113 Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 16:20 16:20
09114 Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Special COV-UnReserved Rake 22:20 22:20
09117X Pratapnagar - Kevadiya MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 12:22 12:24
09118X Kevadiya - Pratapnagar MEMU Express Inaugural Special COV-Reserved Rake 11:37 11:39
09119 MGR Chennai Central - Kevadiya SF Special COV-Reserved Rake 02:28 02:28
09120 Kevadiya - MGR Chennai Central SF Special (PT) COV-Reserved Rake 09:36 09:36
09127IS Dadar Western - Kevadiya SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 18:11 18:11
09145 Kevadiya - Hazrat Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 15:41 15:41
09146 Hazrat Nizamuddin - Kevadiya Gujarat Sampark Kranti SF Special COV-Reserved Rake 02:48 02:48
09247 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 10:07 10:07
09248 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 11:27 11:27
09249 Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 17:51 17:51
09249X Ahmedabad - Kevadiya Jan Shatabdi SF Inaugural Special COV-Reserved Rake 14:02 14:04
09250 Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Special COV-Reserved Rake 20:45 20:45
09250 RS Kevadiya - Ahmedabad Jan Shatabdi SF Return Special COV-Reserved Rake 20:42 20:44
12927 Dadar Western - Ekta Nagar (Kevadiya) SF Express (PT) SuperFast Rake 06:53 06:53
12928 Ekta Nagar (Kevadiya) - Dadar Western SF Express (PT) SuperFast Rake 21:58 21:58
20903 Kevadiya - Varanasi Mahamana Express SuperFast Rake 19:28 19:28
20904 Varanasi - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 08:34 08:34
20905 Kevadiya - Rewa Mahamana Express SuperFast Rake 18:59 18:59
20906 Rewa - Kevadiya Mahamana Express SuperFast Rake 16:59 16:59
20919 MGR Chennai Central - Ekta Nagar (Kevadiya) Weekly SF Express SuperFast Rake 02:28 02:28
20946 Hazrat Nizamuddin - Ekta Nagar (Kevadiya) Gujarat Sampark Kranti Express Sampark Kranti Rake 02:48 02:48
52025 Dabhoi - Chandod Mix Passenger (UnReserved) Passenger Rake 17:00 destination
52026 Chandod - Dabhoi Mix Passenger (UnReserved) Passenger Rake origin 09:10
69202 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 09:57 09:57
69204 Kevadiya - Pratapnagar MEMU MEMU Rake 14:19 14:19